Groruddalen Golfklubb

Spilleretter

Her kan du lese nærmere om kravet om en spillerett dersom du er eldre enn 26 år og ønsker å "spille fritt" på banen. Alle medlemmer som er 26 år og eldre må, dersom de skal ha "fritt spill" pa banen, inneha en spillerett. Denne er omsettelig og koster i dag maksimum kr. 2.500 (maxbe!øpet fastsettes av Årsmøtet i klubben). Denne ordningen erstatter den tidligere ordningen med innbetaling av et medlemslån til klubben. Klubbens lov ble i denne anledningen endret og lyder (utdrag av § 5): Med virkning fra 26. nov. 2009 konverteres innbetalte medlemslån til omsettelige spilleretter pålydende kr 2.500 i henhold til bestemmelser fastsatt av årsmøtet. En spillerett er tilstrekkelig for den rett til spill som fulgte av medlemslånet. Eventuelle overskytende spilleretter kan selges i henhold til bestemmelser fastsatt av årsmøtet. Av hensyn til idrettens prinsipper om open idrett skal disse bestemmelser inneholde reglerfor maksimal pris ved salg av en spillerett, samt om vilkårene for spill for medlemmer uten spillerett". Administrasjonen har en liste over medlemmer som har en eller flere spillerett(er) til salgs. En kopi av denne finnes også på hjemmesiden.

Sponsorer

Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3
Sponsor 4
Sponsor 5
Sponsor 6

Informasjon

Vi håper du finner det du leter etter på våre sider. Skulle det være noe du ikke finner - eller savner - nøl ikke med å ta kontakt med oss på: post@grorudgk.no For øvrig er det proshopen som har kontroll over det meste som skjer på banen. Tlf.: 2279 0562