• # / #

Styret

Dette er det styret som ble valgt på Årsmøtet 13. februar 2014.

Posisjon Navn Mobil e-post
Leder Ola Kristiansen 9221 1016 send e-post
Nestleder Reidun Svendsen 4166 3180 send e-post
Styremedlem Bente Samuelsen 9511 1910 send e-post
Styremedlem Jan Erik Hagabråten 9016 3430 send e-post
Styremedlem Anne Brennhovd 9053 8640 send e-post
Varamedlem Jan Hugo Juvik Sagstad 9014 5481 send e-post
Varamedlem Per Engebretsen 9155 6973 send e-post

HyundaiFellesJuiceRKGrafiskTXLKroghs BilsalgM&M Grafisk